Etkinlikler

(İZMİR)ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ

iCal dosyası olarak indirin
x
Kimden Cumartesi, 12 Ağustos 2017
Kime Pazar, 13 Ağustos 2017

ÖN KAYIT FORMU İÇİN: a rel="nofollow" href="https://goo.gl/forms/MReEeJjjWD8X4nL42" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=https://goo.gl/forms/MReEeJjjWD8X4nL42&;source=gmail&ust=1500042540678000&usg=AFQjCNGOljmGsBAvTdeGDReuy_5y6Jz-YA">https://goo.gl/forms/MReEeJjjWD8X4nL42
İ.P.E. Üyelik Formu için: a rel="nofollow" href="http://izmirpsikolojienstitusu.com/pages/9/uyelik-formu/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=http://izmirpsikolojienstitusu.com/pages/9/uyelik-formu/&;source=gmail&ust=1500042540678000&usg=AFQjCNF_Vb1Ddb9JO38UwU-aIcDfVIr8Dw">http://izmirpsikolojienstitusu.com/pages/9/uyelik-formu/

Not: Ön Kayıt Formunu doldurduktan sonra, ön kayıt bedelini (250 TL) aşağıda bilgisi verilen banka hesabımıza yatırmanız gerekmektedir. Ödeme yaparken lütfen açıklama kısmına isim ve soyisminizi ekleyiniz veya dekontu e-posta adresimize (info@izmirpsikolojienstit>a href="http://usu.com" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=http://usu.com&;source=gmail&ust=1500042540678000&usg=AFQjCNG-emMGxMBcSrmHBsEWhEE-v9hN-g">usu.com) isim ve soyisminizle birlikte gönderiniz.

Eğitim listesi ön kayıt bedeli ödeme sırasına göre oluşturulacaktır, ön kayıt bedeli ödemeyen kişilerin formları geçersiz sayılacaktır.

Katılım kontenjanlarını korumak adına kişi kaynaklı bir iptal söz konusu olduğunda ön kayıt bedelleri iade edilmeyecektir. İzmir Psikoloji Enstitüsü kaynaklı bir iptal durumunda yapılan ödeme kişilere iade edilecektir.
Eğitim Tarih ve Saatleri:

12 Ağustos 2017: I. Modül

13 Ağustos 2017: II. Modül
Saat: 10.00 – 20.00

Kimler Katılabilir: Çocuklarla çalışan veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen uzmanlar ve ilgili alanların lisans öğrencileri

Verimli bir eğitim ortamı için kontenjan sınırlı tutulmaktadır. Kontenjan dolduğu taktirde ön kayıt sistemi kapatılacaktır.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI almaya hak kazanacaktır.

Eğitim ücreti:

İ.P.E. Üyesi : 850 TL (üyelik ücretsizdir) - (14 testin materyali dahildir.)
Üyelik için;a rel="nofollw" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fizmirpsikolojienstitusu.com%2Fpages%2F9%2Fuyelik-formu%2F&h=ATN8OsH_9n6UpzzUP9K6KNs7MwosGL-WD9T5HnzKGCvAzR9fRpPUozHqnR0mpOKvvNcV2coKuT0w7in_rBnx4ZWQ0qD_vO0s4Kgwf0pyfo-ImVg_0UEktzxlCRlZ9rmAMIrxLbMbyg&enc=AZNqiHaQz3kRBFhtcV9thw1Fz0CgxwACoG21u1AtmEEmcdw8wyVp6gR50ADJAxC6ctc&s=1" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fizmirpsikolojienstitusu.com%252Fpages%252F9%252Fuyelik-formu%252F%26h%3DATN8OsH_9n6UpzzUP9K6KNs7MwosGL-WD9T5HnzKGCvAzR9fRpPUozHqnR0mpOKvvNcV2coKuT0w7in_rBnx4ZWQ0qD_vO0s4Kgwf0pyfo-ImVg_0UEktzxlCRlZ9rmAMIrxLbMbyg%26enc%3DAZNqiHaQz3kRBFhtcV9thw1Fz0CgxwACoG21u1AtmEEmcdw8wyVp6gR50ADJAxC6ctc%26s%3D1&;source=gmail&ust=1500042540678000&usg=AFQjCNFQpCRGP34rhUktptydG3gCNtKs-w">http://izmirpsikolojienstitusu.com/pages/9/uyelik-formu/

Hesap Bilgisi:

BARAN KESKİN
İŞ BANKASI
ŞUBE ADI: KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ
HESAP NO: 3364-0011220

IBAN: TR82 0006 4000 0013 3640 0112 20
(Banka işlem ücreti olarak ATM'den 7 TL, İnternet şubesinden 4 TL kesinti yapmaktadır. Lütfen göz önünde bulundurunuz.)

Ödeme Planı:
Ön kayıt ödemesi (250 TL) tamamlandıktan sonra geri kalan ücret (600 TL) peşin ya da ilk taksiti eğitimin ilk günü olmak üzere 2 taksit şeklinde yapılandırılabilmektedir.


Eğitimin Başlığı: Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim Amacı: 

1. Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak.

2. Normal ve anormal dışı davranış gösteren tüm çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal seyrinde gitmeyen gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme aracının kullanılabilmesi.

3. Takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp, gerekli olduğu taktirde uygun yönlendirme ve müdahalelerini sağlamak.


Eğitim İçeriği:

Bu program 3 modülden oluşacak şekilde hazırlanmıştır.

MODÜL 1: Çocuğun Psikolojik Değerlendirilmesi

1) Psikolojik Değerlendirme Süreci

2) Psikolojik Değerlendirme Sürecini Etkileyen Etmenler

3) Aile Öyküsü

4) Gözlem ve Görüşme

MODÜL 2: Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler

1) Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil- Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ,Sosyal Beceri bakım gelişim alanları ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

2) Gesell Gelişim Figürleri Testi: Arnold Gessel tarafından geliştirilen ve 10 geometrik şekilden oluşan test çocuklarda ince motor gelişimi ve görsel algı düzeyini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

3) Peabody Resim Kelime Tanıma Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

4) Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Bu test, çocuklarda görsel motor algıyı değerlendirmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır.

5) D2 Dikkat Testi: 9-60 yaş arasına uygulanan bir dikkat testidir. Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Ayrıca “psikomotor hız”, “gösterilen performansın kalitesi” gibi dikkatle ilgili becerilerde bu testte değerlendirilmektedir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlandırılmalıdır.

6) Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi: Çocuğun çizdiği insan resmi ile değerlendirildiği bir testidir.

7) Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. Bu testte “Görsel Algılama” beş alanda incelenmiştir. Bunlar;

-El-Göz Koordinasyonu

-Şekil-Zemin Ayırımı

-Algılama Sabitliği

-Mekanla Konumun Algılanması

-Mekan İlişkilerinin Algılanması

8) Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı, ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Bireysel olarak uygulanan bir performans testi olup görsel belleğin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

9) Kelime Söyleyiş Testi: Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. İfade edici dil becerilerini ölçer. Bu test sonucuna göre çocuğun dil ve konuşma ile ilgili eğitimi planlanır.

10) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Metropolitan Okul Olgunluk Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşletirme,Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

11) Catell 2-A Zeka Testi: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

12) Catel 3-A Zeka Testi: Üniversite eğitimi almış bireylere uygulanan zeka testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir. Kliniklerde zihinsel gelişim geriliği gösterenleri tespit etmede kullanılır.

13) Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan ve görsel-mekânsal alanda planlama yapabilme ve öngörü yeteneğini ölçen bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir performans testidir.

14) Frankfurter Dikkat Testi: 60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.

MODÜL 3: Rapor Yazma – Etik İlkeler – Değerlendirme

1) Rapor Yazma Teknikler

2) Uygulama ve Değerlendirmede Temel Olan Etik İlkeler

Eğitimci:

Uzman Psikolog İpek Erdoğan

Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğrenim görmüş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyofizik yüksek lisansını tamamlamıştır.

Meslek yaşamı boyunca ruh sağlığının farklı alanlarında çalışmalar yürütmüş, İzmir’in en saygın kurumlarında psikolojik danışman olarak görev almış ve üniversitelerde uzmanlığı doğrultusunda dersler vermiştir. Çalıştığı kurumlarında bazıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Hastanesi, Clinic Agora ve İzmir Üniversitesi şeklindedir. Akademik yaşantısı boyunca uluslararası hakemli birçok dergide makaleleri yayınlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri basılmıştır.

Nöropsikoloji ve fizyolojik psikoloji alanlarında uzmanlaşan Erdoğan’ın başlıca çalışma konuları nöropsikolojik testler, travma ve krize müdahale, psikososyal destek, bilinçaltı süreçler, beyin plastisitesi, neurofeedback, biofeedback, zaman yönetimi, stres yönetimi, ekip çalışması, iletişim becerileri, sınav kaygısı şeklindedir.

Verdiği eğitimler; 

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi

Fizyolojik Psikoloji ve Sinirbilim

Travma ve Krize Müdahale Eğitimi

Psikososyal Destek Eğitimi

 

Geri