Etkinlikler

(ANKARA) IV. MİTOLOJİ GÜNLERİ

iCal dosyası olarak indirin
x
Kimden Cumartesi, 19 Ağustos 2017
Kime Pazar, 20 Ağustos 2017

IV. Mitoloji Günleri 
Tema: Yaşamımızdaki Mitler ve Felsefe

19-20 Ağustos 2017 - Ankara

a href="http://www.dusunbilakademi.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=http://www.dusunbilakademi.com/&;source=gmail&ust=1492810734104000&usg=AFQjCNHZes-RrpDNH10DFNck4OdoNgSzsw" style="color: rgb(17, 85, 204); line-height: 1.22em; font-family: Verdana; font-size: large;">www.dusunbilakademi.com

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Logos, Mit, Efsane, Uygarlık, Toplum, Edebiyat, Efsane, Bilinçdışı, Psikanaliz, Felsefe, Sosyoloji

Özet bildiri son gönderimi: 10 Mayıs 2017
Programa alınan özet bildirilerin duyurusu: 15 Mayıs 2017
Dinleyici kayıtları: 15 Mayıs 2017

Konuşmacı olarak katılmak için:

Planladığınız konuşmanın içeriğini özetleyen 1 sayfalık bildiri özetinizi dusunbil[at]a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhotmail.com%2F&h=ATNfKTXanAz93xmnK2xgUbbiXFFKyAwa--u65Bfmu0XELV1JUt0kmmeTJFaAZslSvtqW-D4JGEoAVg8XyoYQGbiA6ZC1tEI2F_7VPdGM-J1UY3cu71eWw-tsGMdrUfXGfYs&enc=AZOEUp8TQHlziA1bWx3KH32Dq3TNNruk01reEU1ZPsrO6p0zwk8ptoZ8aNOxusbEtWU&s=1" rel="nofollow noopener nofollow" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fhotmail.com%252F%26h%3DATNfKTXanAz93xmnK2xgUbbiXFFlKyAwa--u65Bfmu0XELV1JUt0kmmeTJFaAZslSvtqW-D4JGEoAVg8XyoYQGbiA6ZC1tEI2F_7VPdGM-J1UY3cu71eWw-tsGMdrUfXGfYs%26enc%3DAZOEUp8TQHlziA1bWx3KH32Dq3TNNruk01reEU1ZPsrO6p0zwk8ptoZ8aNOxusbEtWU%26s%3D1&;source=gmail&ust=1492810734104000&usg=AFQjCNHqDS8rBjY3OTW_P3NLbtF-hB9lWw" style="color: rgb(17, 85, 204); line-height: 1.22em; font-family: Verdana;">hotmail.com adresine iletiniz. Bildiri özetleri incelendikten sonra konuşmacı başvuruları hakkında dönütler yapılacaktır.

Bildiri özetinizi hazırlarken:

– Bildiri başlığınızın sayfanın en üstünde, ortalanmış ve kalın karakterlerle yazılmış olmasına, (14 Punt)
– Başlığın bir alt satırında adınızın, soyadınızın, ünvanınızın ve kurumunuzun yazılmış olduğuna,
– İletişim bilgilerinizin (e-posta adresi ve telefon numarası), adınızı içeren satırın altında, doğru yazıldığına,
özen gösterin.
– Bildiri özetini .doc (Microsoft Office Word) formatında göndermenizi rica ederiz.
– Bildiri özeti, 12 punt 2 satır aralığı, times new roman yazı tipinde olmalı.
– Sunumunuzun ne şekilde yapılacağını bildiriniz: (Slayt, metin okuma, söyleşi tarzında, soru cevap vb.)

Kimler Özet Bildiri Gönderebilir
-Lisans eğitimini tamamlamış olanlar
-Sempozyum konu ve ilgi alanında daha önce araştırma yapmış, dersler vermiş, yayınlar hazırlamış ve konferans/sempozyumlara katılmış olanlar.

Hangi Durumlarda Bildiriler Olumsuz Olarak Değerlendirilir
– Özet bildiri gönderime kurallarına uymayanlar
– Bildiri metnini okuyarak sunum yapanlar
– Sempozyum kapsamı dışında özet bildiri gönderenler

Sunumlar 40 dk olarak planlanmıştır. Konuşma süresinin devamında (10-15 dk) soru-cevap kısmı olacaktır. Sunumlarınızı 40 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlamanız, katılımcılarımızın sorularını kısıtlamamamızı sağlayacağından önemlidir. Bu nedenle, -örneğin- PowerPoint sunusu kullanacaksanız 30-40 slayt sayfasını aşmamanızı öneririz. İntihalle kesinlikle yer verilmemelidir. Katılımcılar bütün hukuki sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Herhangi bir intihalin belirlenmesi halinde, sunum iptal edilecek, sorumlular bağlı bulundukları kuruma bildirileceklerdir.

Geri